Nyomdák és Újságok Buda-Pesten

Egy város kulturális életének rajzából kihagyni az ott kiadott nyomtatványokat, olyan lenne, mint mellőzni művészeti vagy zenei életét. Ezen túlmenően a nyomdászok mindig is fontos szereplői voltak a városi életnek foglalkozásukból eredő műveltségük, kulturális igényeik és szervezkedéseik- saját olvasóegylettől a dalárdákig-, később szakszervezeteik és a szocialista-szociáldemokrata politikában betöltött szerepük révén. Ilyen társadalomtörténeti megfontolások jól megindokolhatják egy gyűjtemény szükségességét és jelentőségét, amikor az már létezik- de általában sokkal gyakorlatiasabb okok indítják el a múzeumi gyűjtést.

Gyűjteményünk első darabját még Toldy László levéltáros adta a Székesfővárosi Múzeumnak 1901-ben: a budai Szentháromság-szobrot ábrázoló nagyméretű rézmetszetet két darabból álló, a bécsi C.A. Dietell által 1712-ben alkotott nyomólapját. A gyűjteménybe következőként talán már az ismert, a hagyomány szerint az 1848-as forradalomban szerepet játszó nyomdagép került be. A nyomdásztörténeti gyűjtemény jelentős része 1966-ban érkezett a múzeumba, amikor a Nyomdaipari Tröszt számos régi nyomdai eszközt, gépet felszerelési tárgyat átadott. Sajnos ezek eredetét csak kevés esetben lehet tisztázni, mivel maga a Tröszt is csak másfél évtizeddel korábban, az államosítások során jött létre. Az Athenaeum Nyomda értékes ajándékot adott: a régi Egyetemi Nyomda 18. század és 1914 közötti időkből származó betűkészletét. Vannak emlékek az Első Magyar Betűöntödéből és a Zeneműkiadó Nyomdából is. Legutóbb pedig, 2012-ben felszámolása végett, az Offset Nyomda értékes nyomdászattörténeti anyagot adományozott a Kiscelli Múzeumnak. A nyomdászattörténeti emlékanyag meghaladja az ezer darabot, amelyek között van 30 nyomdagép illetve könyvkötészeti prés a 19. századból és a 20. század elejéről, 190 nyomólemez (réz és acél lemezek, fa dúcok, litográfiai kövek) a 17. század vége és a 20 század közepe közötti időkből, számos nyomdászati és könyvkötészeti eszköz, zömük az 1900 körüli időkből, és szép számú betűsorozat.

 

Értesítjük tisztelt látogatóinkat, hogy nyomdatörténeti kiállításunk felújítás alatt áll, az építési munkák és a kiállítás felújítása alatt a tárlat nem látogatható. A megújult kiállítás megnyitása előreláthatólag 2017. őszén várható. A megnyitás várható időpontjával kapcsolatban kérjük figyeljék honlapunkat és facebook-oldalunkat. Megértésüket köszönjük!